Yayasan Guru Tun Hussein Onn
(YGTHO)

Latar Belakang

Yayasan Guru Tun Hussein Onn (YGTHO) dahulunya dikenali sebagai Kumpulan Wang Simpanan Guru-Guru (KWSG) adalah sebuah badan kerajaan / badan berkanun di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang ditubuhkan di Parlimen pada 16 Januari 2017 berlandaskan Undang – Undang Malaysia (Akta 763) Akta Yayasan Guru Tun Hussein Onn 2014. Penubuhan YGTHO adalah bagi mengambil alih aset dan liabiliti KWSG. Objektif penubuhan YGTHO adalah untuk memberi sumbangan dan bantuan dalam meningkatkan pembangunan profesionalisme guru, menjaga kebajikan guru dan membantu pendidikan anak guru serta apa – apa pekara yang Yayasan fikirkan wajar atau suai manfaat atau perlu untuk pelaksanaan fungsinya.

Products & Services

International Conference on Education and Teacher Development (ICTED 2019)

International Conference on Education and Teacher Development (ICTED 2019) adalah program kerjasama dengan Pendidikan Guru Malaysia

Persidangan Pendidikan Peringkat Kebangsaan Kali Ke-Xv 2019

Persidangan Pendidikan Peringkat Kebangsaan Kali Ke-Xv 2019 adalah program kerjasama antara Bahagian Perancangan Dan

Anugerah Penyelidikan Pendidikan YGTHO Peringkat Kebangsaan

Anugerah Penyelidikan Pendidikan YGTHO Peringkat Kebangsaan adalah anugerah khas daripada Yayasan Guru Tun Hussein Onn bagi