Latar Belakang

Yayasan Guru Tun Hussein Onn (YGTHO) dahulunya dikenali sebagai Kumpulan Wang Simpanan Guru-Guru (KWSG) adalah sebuah badan kerajaan / badan berkanun di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang ditubuhkan di Parlimen pada 16 Januari 2017 berlandaskan Undang – Undang Malaysia (Akta 763) Akta Yayasan Guru Tun Hussein Onn 2014. Penubuhan YGTHO adalah bagi mengambil alih aset dan liabiliti KWSG. Objektif penubuhan YGTHO adalah untuk memberi sumbangan dan bantuan dalam meningkatkan pembangunan profesionalisme guru, menjaga kebajikan guru dan membantu pendidikan anak guru serta apa – apa pekara yang Yayasan fikirkan wajar atau suai manfaat atau perlu untuk pelaksanaan fungsinya.


Memberi sumbangan dan bantuan dalam meningkatkan pembangunan profesionalisme guru dan menjaga kebajikan guru.

Lembaga Pemegang Amanah

YBhg. Dato’ Indera Nik Nasarudin Mohd Zawawi

Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah

 

 

YBhg. Dato’ Haji Pkharuddin bin Ghazali

Ahli Lembaga Pemegang Amanah

YBrs. Dr. Ahmad Rafee Bin Che Kassim

Ahli Lembaga Pemegang Amanah