Latar Belakang

Yayasan Guru Tun Hussein Onn (YGTHO) dahulunya dikenali sebagai Kumpulan Wang Simpanan Guru-Guru (KWSG) adalah sebuah badan kerajaan / badan berkanun di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang ditubuhkan di Parlimen pada 16 Januari 2017 berlandaskan Undang – Undang Malaysia (Akta 763) Akta Yayasan Guru Tun Hussein Onn 2014. Penubuhan YGTHO adalah bagi mengambil alih aset dan liabiliti KWSG. Objektif penubuhan YGTHO adalah untuk memberi sumbangan dan bantuan dalam meningkatkan pembangunan profesionalisme guru, menjaga kebajikan guru dan membantu pendidikan anak guru serta apa – apa pekara yang Yayasan fikirkan wajar atau suai manfaat atau perlu untuk pelaksanaan fungsinya.


Memberi sumbangan dan bantuan dalam meningkatkan pembangunan profesionalisme guru dan menjaga kebajikan guru.

Lembaga Pemegang Amanah

YBhg. Dato’ Indera Nik Nasarudin Mohd Zawawi

Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah

YBhg. Datuk Hj. Pkharuddin Bin Hj. Ghazali

Ahli Lembaga Pemegang Amanah

YBrs. Haji Shafruddin bin Haji Ali Hussin

Ahli Lembaga Pemegang Amanah

YBhg. Tan Sri Dr. Nik Norzrul Thani Bin Nik Hassan Thani

Ahli Lembaga Pemegang Amanah


YBhg. Prof. Datuk Dr. Mohamad Akram Bin Laldin

Ahli Lembaga Pemegang Amanah

YBrs. Tuan Haji Azman Bin Haji Adnan

Ahli Lembaga Pemegang Amanah